Cross del Stadium Venecia
Zaragoza, 1 de diciembre de 2013


Javier Magallón, tercero en la carrera juvenil.
Volver a fotos